DROGA ŚWIATŁA. STACJA XIV

ZMARTWYCHWSTAŁY PAN POSYŁA UCZNIOM OBIECANEGO DUCHA

“Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).

Duch Święty posłany do uczniów umacnia ich w misji. Posługuje się nimi: czynią cuda, głoszą Ewangelię poganom, uzdrawiają chorych, udzielają chrztu świętego, nakładają ręce na wiernych i oddają życie za Chrystusa. Kościół pierwotny obfitował w pociechę Ducha Świętego. I my także mamy w tym udział. Jeśli współpracujemy z Duchem Świętym, widzimy, jak wielkich dzieł dokonuje w naszym życiu. Kiedy doświadczamy cierpienia, Paraklet przychodzi, uzdrawia nasze serca, byśmy narodzili się na nowo. Jeżeli dajemy Mu się prowadzić, On przychodzi, kiedy chce i jak chce, a życie nasze obfituje w Jego owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.

Przyjdź, Duchu Święty, wypełnij naszą codzienność!