DROGA ŚWIATŁA. STACJA XIII

UCZNIOWIE Z MARYJĄ OCZEKUJĄ W WIECZERNIKU NA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

“Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1,5).

Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa apostołowie w dniu Zasłania Ducha Świętego byli obecni w wieczerniku i “trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,4).

Wspólnota była wystraszona, tylko Maryja mogła ich zjednoczyć na wspólnej modlitwie. Niepokalana, Oblubienica Ducha Świętego, pełna łaski, miała zdolność scalenia Kościoła macierzyńską miłością.

Z Nią chcemy trwać na wspólnej modlitwie i wołać o Ducha Świętego, o Jego dary i moc!

Szczególnie dzisiaj, w zamęcie różnych propozycji i niepokojów, Bogarodzica jest dla nas wzorem postawy całkowitego zaufania i zawierzenia Bogu oraz uległości na działanie w Niej Ducha Świętego. Osiągnięcie takiej postawy jest możliwe tylko dzięki modlitwie. To modlitwa sprawia, że drzwi naszych serc otwierają się na dar Ducha Świętego.

Maryja jest pełna Ducha Świętego i o taką pełnię dla nas prosi Boga. Potrzeba tylko naszej zgody, naszego “tak” na Boży, pełen miłości plan naszego zbawienia, żeby rozpocząć współpracę z Duchem Świętym!