“Betlejem łączy niebo i ziemię, ale także sprowadza Boga między ludzi i uczy ich patrzeć braterskimi oczyma…” Bł. Stefan Wyszyński

Narodzony Zbawiciel niech umacnia wiarą, która dodaje sił, nadzieją, która rozjaśnia mroki i miłością, która wszystko przetrzyma.

Z modlitwą

Siostry Uczennice Krzyża