Nowy Rok bieży…

U progu Nowego Roku 2022,
z zaufaniem ukryjmy się w Sercu Maryi
i pozwólmy, by Jej czułe spojrzenie objęło całe nasze życie.

s. Rafaela Kubiak