ADWENT – oczekiwanie czy przyjście?
Czas Adwentu (łac. adventus – przyjście) to oczekiwanie na Kogoś, kto wreszcie nadejdzie, Kogo będzie można spotkać… To oczekiwanie jest tak intensywne, że przekształca się w wychodzenie na spotkanie, w przygotowywanie się, w czuwanie, w trwanie w przebudzeniu… Karmi się ono przeczuciem tego nowego, które się zbliża, które zaraz nadejdzie. Wzrok staje się czujny, a ręce gotowe do działania. 
Jak o poranku pojawia się brzask, tak wreszcie nadejdzie On! A wtedy nastanie wielki dzień i będziemy mogli świętować (por. G. Zevini, P.G. Cabra: Czas Adwentu, s. 18-19).