Drugi etap na drodze formacji zakonnej w postulacie to otrzymanie sukienki.
14 września w święto Podwyższenia Krzyza w domu postulatu w Poznaniu otrzymała ją postulantka Martyna.

Wcześniej 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do postulatu zastała przyjęta Małgorzata, która tym samym rozpoczęła swój pierwszy rok drogi życia zakonnego. Nasze postulantki i ich drogę z Jezusem otaczamy modlitwą i zawierzamy Maryi.