Posłanie na misje

16 września w kaplicy Domu Generalnego Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża w Szczecinie podczas uroczystej Eucharystii skupiającej Wspólnotę Uczniów Krzyża oraz zgromadzone siostry dokonał się obrzęd błogosławieństwa tych, którzy są wysłani w celu głoszenia Ewangelii.

Przełożona generalna s. Rafaela Kubiak imiennie ogłosiła siostry, które posłane są na misje, a także miejsce, do którego się udadzą i zadania jakie będą spełniać

Kierowane miłością, posłuszeństwem i charyzmatem Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, do pracy misyjnej w Kazachstanie w rzymsko-katolickiej wspólnocie parafialnej pw. Świętej Rodziny w Chromtau posłane są dwie siostry: s. Joanna Hofman i s. Małgorzata Katarzyna Szczypior.”

Następnie delegat ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, ks. Wojciech Zimny, wypowiedział uroczystą modlitwę błogosławieństwa i przekazał krzyże misyjne. Wydarzenie to jest pierwszym w historii posłaniem sióstr na misje poza granice naszego kraju.

Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.