ZDRADA JUDASZA

Pan Jezus kocha Judasza. Do końca
o niego walczy. Podczas Ostatniej Wieczerzy przekazując mu kawałek chleba daje znak, który jest komunikatem:
„Na przyjaźni z tobą szczególnie mi zależy”.

Judasz jest nieczuły na ten i wiele innych znaków. Odrzuca miłość Pana.

Niezgłębiona jest tajemnica ludzkiej nieprawości.

por. o. Jacek Salij OP
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii