Uroczystość Najświętszej Trójcy
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
Tę słynną ikonę tytułuje się Trójca Święta…
Przypatrzmy się jej…
Trzy postacie promieniują wzajemnym oddaniem, harmonią, łagodnością tak wielką, że choć są trzej, to są całkowicie jedno w miłości. I Baranek pośrodku nich pokazuje, czym jest miłość. Miłość to być gotowym, by oddać życie, aby ten drugi żył. W Trójcy nikt nie żyje dla samego siebie, ale każdy z osobna ofiaruję swoje życie dwu pozostałym.
Wilfrid Stinissen OCD