UCZNIOWIE KRZYŻA

Wspólnota Uczniów Krzyża powiększyła się o nowych członków! W czasie spotkania wspólnot i indywidualnych Uczniów Krzyża sześć osób zadeklarowało swoje pragnienie stawania się uczniem Krzyża, czyli uczniem Bożej miłości. Niech charyzmat miłości do Kościoła i zagubionych braci promieniuje w ich życiu! A kim w ogóle są Uczniowie Krzyża?

Uczniami Krzyża są ludzie świeccy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, młodzi i starsi, żyjący w rodzinach lub samotnie. Łączy ich to samo pragnienie: stawać się uczniem Jezusa, uczniem Krzyża, uczniem Bożej miłości, realizując powołanie katolika świeckiego. Uczniowie Krzyża przeżywają formację we wspólnocie lub indywidualnie. W Polsce istnieją obecnie cztery wspólnoty (Zielona Góra, Wrocław, Szczecin, Czmoniec k. Poznania). Każdej z nich oraz indywidualnym Uczniom Krzyża, pochodzącym z różnych rejonów Polski, towarzyszą Siostry Uczennice Krzyża.

Być uczniem Krzyża to być uczniem Bożej miłości i oddawać swoje życie za braci

Jezus głosił miłość Ojca, a ostatecznie z miłości oddał swoje życie, abyśmy my mieli życie wieczne. Być uczniem Krzyża to znaczy być uczniem takiej właśnie miłości.  W codzienności oznacza to żyć dla drugiego. Oddawać drugiemu swój czas, uwagę, współczucie. Postawić racje drugiego przed swoimi. Uznać to, że nie umiem tak kochać. Jeszcze nie umiem, ale uczę się. „Życie wzrasta i staje się dojrzałe w miarę jak ofiarujemy je za życie innych” (Papież Franciszek, Evangelii Gaudium 9). Za kogo ofiarować? Za tych, którzy są daleko od Boga. Uczeń Krzyża codziennie woła: Dziękujemy Ci, Jezu, za niepojętą miłość Twoją ku nam. Panie, ratuj braci! Męką swoją, nieustannym wstawiennictwem Maryi i naszą ofiarą – ratuj braci!

Być uczniem Krzyża to oddać się Maryi

Życia dla drugich w postawie ofiarowania uczeń Krzyża uczy się od Maryi, dlatego powierza się Jej i przyjmuje jako Matkę Wspólnoty i swoją Matkę. Wprowadza Ją w to wszystko, z czego składa się życie. Uczy się od Niej zawierzenia Bogu, otwartości na działanie Ducha Świętego i stałego wypełniania woli Bożej. Oddaje Jej siebie i prosi, aby pomagała mu wiernie trwać pod Krzyżem Chrystusa, składać życie w ofierze miłości za zbawienie braci oraz służyć Kościołowi.

Być uczniem Krzyża to żyć perspektywą wieczności

Naszą ojczyzną i domem na zawsze jest Niebo – wieczna miłość i szczęśliwość w domu Ojca we wspólnocie ze wszystkimi zbawionymi. Uczeń Krzyża w swoim życiu odkrywa tęsknotę za wiecznością. Prawdy eschatologiczne są wpisane w najgłębsze pragnienia i dążenia jego serca. Wszystkie wydarzenia stara się oceniać w ich świetle. Chce nimi żyć każdego dnia i świadczyć wobec tych, do których jest posłany.

Być uczniem Krzyża to być apostołem

Uczniowie Krzyża sprawy Kościoła czynią swoimi osobistymi sprawami. Ich źródłem zaangażowania apostolskiego jest zawsze wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem. Świeccy Uczniowie Krzyża stają się apostołami Chrystusa w świecie przez świadectwo własnego życia. Ich apostolstwo realizuje się przez modlitwę, ofiarę za tych, których życie wieczne jest zagrożone oraz rzetelne wykonywanie swoich zadań życiowych (małżeńskich, rodzicielskich, zawodowych). Głoszą również Ewangelię słowem przez zaangażowanie w konkretne działania apostolskie oraz współpracę z Siostrami Uczennicami Krzyża.