Święto Nowicjatu (“białych”) w naszej Wspólnocie (“niebieskiej”)
  • 1 października to w naszej Wspólnocie Święto Nowicjatu, czyli s. Celiny, s. Aleksandry i s. Wandy, które w pewnym odosobnieniu poznają istotę życia konsekrowanego, a także charyzmat i misję Uczennicy Krzyża oraz doświadczają sposobu życia w naszej Wspólnocie, aby móc podjąć dojrzałą i odpowiedzialną decyzję.
  • Dziś wspominamy jedną z patronek wszystkich Uczennic Krzyża i szczególnej patronki nowicjatu – św. Teresę od Dzieciątka Jezus, która jest dla nas wzorem zarówno życia kontemplacyjnego jak i gorliwości apostolskiej wyrażającej się w składaniu tego, co niesie życie w ofierze za braci.
  • Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!