Świadectwo z Wielkopostnego zasłuchania – 2014

Wołaj do Ducha, żeby Słowo przebywało w tobie, dotykało, nawracało, żeby było płodne i przynosiło obfity owoc. Wołaj do Ducha, żeby On czynił twoje życie zasłuchanym. Wołaj, a On przyjdzie i pomoże ci rozumieć i zrodzi w tobie modlitwę. Duch Święty przyszedł i poprowadził mnie w czasie Wielkopostnego Zasłuchania w Słowo do doświadczenia Ojca, który mówi: „JA JESTEM, Ja byłem z tobą w całej historii twojego życia, jestem w tym wszystkim, co obecnie przeżywasz i będę przy tobie zawsze, gdziekolwiek się udasz, na wszystkich twych drogach, i będę ci błogosławił, bo kocham cię. Nie dlatego, że zasługujesz, że ci się należy moja miłość. Kocham cię, bo cię wybrałem, bo jesteś moim najdroższym skarbem, ukochanym dzieckiem.” Poczułam się bezpiecznie. Ojciec patrzy na mnie z miłością – czy śpię, czy się modlę, czy pracuję, czy jestem akurat mocna, czy słaba… i bez względu na to, co ja sama o sobie myślę.

Anna