Spotkanie Rady Uczniów Krzyża w Czmońcu

W dniach 6-7 stycznia 2024 r. w naszym domu w Czmońcu (Centrum Formacji Rodziny) spotykają się rady czterech Wspólnot Świeckich Uczniów Krzyża: zielonogórskiej, wrocławskiej, szczecińskiej i wielkopolskiej.

Jest to drugie spotkanie w takim gronie. Zwołane zostało w tym roku, by omówić przebieg formacji początkowej oraz organizację Dni Wspólnoty UK.

Prosimy o modlitwę, żeby spotkanie było owocne:)