Spotkanie apostołów wieczności

Już niedługo reprezentanci czterech Wspólnot Uczniów Krzyża spotkają się w Czmońcu, żeby przyjąć Statuty Wspólnoty Uczniów Krzyża.

Statuty opisują cele Wspólnoty UK, duchowość, modlitwę, formację, apostolat, strukturę.

Uczniowie Krzyża całym swoim życiem pragną stawać się apostołami wieczności, głosząc, że z każdą chwilą zbliżamy się do Domu Ojca, do Królestwa Bożej Miłości, w której, jak mówi święty Paweł: „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”(1 Kor 2, 9).

Prosimy o modlitwę!