Śpiewaj i módl się z nami: PANIE, RATUJ BRACI!

Codziennie dziękujemy Jezusowi za Jego niepojętą miłość i prosimy o ratunek dla tych, którzy z różnych powodów są daleko od Niego.