Rzeszów. Program dla małżonków: Ja+Ty=My

2 – 3 marca 2024 r. s. Kazimiera zaprasza do Rzeszowa małżonków, którzy chcieliby odświeżyć swoją więź małżeńską i przeżyć intensywnie dwa dni ze sobą.

Tematy spotkań małżeńskich to: idealistyczne wizje a rzeczywistość, szacunek i akceptacja odmienności, dar zamiast roszczeń, czas dla nas, dialog i komunikacja, pieczęć daru – życie seksualne.

Miejscem sesji jest Dom Diecezjalny “Tabor” w Rzeszowie.

Informacje i zapisy: tabor.rzeszow.pl