Rekolekcje o Kościele dla Uczniów Krzyża i przyjaciół. Czmoniec, lipiec 2021

Kiedy sami nie wiemy, co mamy myśleć o Kościele, kiedy słyszymy różne sprzeczności i, co więcej, jakie jest nasze miejsce w Nim…

Rekolekcje o Kościele za nami. Piękny czas. Żeby widzieć i rozumieć Kościół, trzeba patrzeć na Jezusa. On jest w jego centrum. Wszystko nas zbliżało. Słowo Boże, konferencje, sama Liturgia. Nie przygniotła nas nasza słabość ani słabość Kościoła, wręcz przeciwnie, może Duch Święty otworzył nam serce i umysł, że trochę bardziej rozumiemy i jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w Kościele. I mamy szansę przybliżać się do Boga. Możemy zawołać z przekonaniem serca: Kocham Kościół i pragnę oddawać w Nim i za Niego swoje życie.

Był czas także na odpoczynek, spacer, rowery, lody i zwiedzanie. Pałac Raczyńskich i nasza budowa domu. Przez rekolekcje poprowadzili nas ks. Marcin Szczodry i s. Gracjana Woroniak.