Rekolekcje dla młodych trochę starszych

5 – 7 kwietnia 2024 r. w CZMOŃCU.

Zgłoszenia: s. Nina 693 380 628