Poniedziałek Biblijny z J 6, 22-29

“Popłynęli do Kafarnaum, żeby szukać Jezusa”. Po co szukam Jezusa?

Dziś Słowo odsłania moją interesowność wobec Niego, przedmiotowe podejście do Niego, moje oczekiwania.

“Zajmijcie się pokarmem, który nie marnieje”. “Dzieło Boże polega na tym, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”. Przymnóż mi wiary, Panie, oczyszczaj moje intencje, bym kochała Ciebie tak po prostu, ze względu na Ciebie samego. Amen.

https://www.facebook.com/przystanuuczennickrzyza/?epa=SEARCH_BOX