Pierwsze śluby

Pierwsze śluby

14 sierpnia b.r. podczas mszy wigilijnej pierwszej profesji, w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu, siostry Jana i Adriana odnowiły swoje oddanie Maryi i z rąk założycielki Wspólnoty otrzymały habit zakonny.

Dnia 15 sierpnia b.r. podczas uroczystej Eucharystii o godz. 12.00 w kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP na Stoczynie złożyły swoje pierwsze śluby.

Bogu niech będą dzięki!