Młodzi UK – spotkanie dwóch wspólnot w Szczecinie

W miniony weekend w Szczecinie spotkały się dwie wspólnoty Młodych Uczniów Krzyża: szczecińska i poznańska. Był to czas wspólnej modlitwy, integracji, wymiany myśli, dzielenia się wiarą. Co łączy młodych UK? Radość tworzenia wspólnoty oraz pragnienie bycia uczniem Krzyża, uczniem Bożej miłości.