Krótka relacja z rekolekcji w Zaborówcu

W dniach od 7 do 15 lipca odbyły się rekolekcje dla rodzin w domu rekolekcyjnym archidiecezji poznańskiej
w Zaborówcu k. Leszna. W rekolekcjach wzięło udział 17 rodzin. Rekolekcje prowadził ks. Kacper Radzki – rektor wrocławskiego seminarium oraz s. Klara i s. Filipa.

W czasie, kiedy małżonkowie uczestniczyli w konferencjach i różnego typu spotkaniach dziećmi, których było 46, zajmowało się 24 animatorów pod okiem s. Urszuli. Pytanie, które towarzyszyło nam w tym rekolekcjach brzmiało: Jak żyć duchowością Ucznia Krzyża w małżeństwie i rodzinie?  Miłość Chrystusa przynagla nas, byśmy byli wytrwali
w miłości, stale sobie nawzajem przebaczali, przyjmując siebie w słabości, świadomi własnej kruchości. Oto odpowiedź, której udzielił nam Bóg. Temat został zaledwie otwarty i mamy nadzieję na kontynuację za rok. Za wszystko jesteśmy Mu wdzięczni.