Krótka relacja po spotkaniu dla osób chorych i niepełnosprawnych

W pierwszą sobotę października br. odbyło się spotkanie wspólnoty osób chorych
i niepełnosprawnych przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża w Szczecinie na Stołczynie.
Było nas ok. 25 osób. Tym razem łączyliśmy się na odległość z większością uczestników. Wspólnotę tego dnia tworzyli księża, bracia z seminarium, uczestnicy, którzy pokonali drogę bliższą bądź dalszą , wolontariusze i siostry. Z radością powitaliśmy wśród nas s. Katarzynę, która po dwóch latach wróciła z misji w Kazachstanie.

Rozpoczęliśmy o godz. 10-tej modlitwą z brewiarza. Po czym ks. Janusz zapoznał nas
z niezwykle ciekawą historią objawień Matki Bożej w Guadalupe.

Po konferencji przeszliśmy do kaplicy, gdzie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i wspólnie odmawialiśmy różaniec, w tym czasie była też okazja przystąpienia do spowiedzi świętej.

Po przerwie: Eucharystia. Ostatnią częścią było spotkanie przy stole… i tam, nasi wolontariusze Kasia i Dominik z wielką radością przekazali zaproszenie na swój ślub!!!
Po ciepłym posiłku, przy herbatce, był czas na zdjęcia, opowieści i pytania do s. Katarzyny
o życie katolików w Chromtau w Kazachstanie.

Tradycyjnie zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia. A pożegnaniom towarzyszyła nadzieja na kolejne spotkania… !

Zaplanowane terminy spotkań i rekolekcji:

14 listopada br.- pod znakiem zapytania, 19 grudnia br., 16 stycznia 2021, 20 marca 2021,
10 kwietnia 2021, maj: Pielgrzymka do sanktuarium Dzieci Fatimskich, 5 czerwca 2021,

Luty 2021: rekolekcje w Głogowie,

Czerwiec 2021: wyjazd wolontariuszy,

Lipiec 2021: rekolekcje letnie.

Plany z ufnością oddajemy Bogu … bezpośrednio przed danym spotkaniem będzie podawana o nim informacja .