Idźcie, jesteście posłani!

Pod tym hasłem odbyły się rekolekcje letnie dla rodzin w Skrzatuszu.

Wzięło w nich udział 12 par małżeńskich i 23 dzieci. Rozpoczęte 24 czerwca ośmiodniowe rekolekcje o duchowości organizowane są co lato przez Uczennice Krzyża, zaś w ciągu roku odbywają się weekendowe sesje, podejmujące tematy małżeńskie, pedagogiczne, wychowawcze. W sesji letniej towarzyszyli rodzinom ks. Piotr Skiba, ojciec duchowny WSD i s. Goretti wraz z ekipą – pomagając zrozumieć im temat “Idźcie, jesteście posłani”.

– Żeby być świadkiem Chrystusa, trzeba najpierw samemu zobaczyć, że jest się umiłowanym dzieckiem Boga – wyjaśnia s. Goretti. – Bóg powołuje nas do świętości we wspólnocie Kościoła, więc nie jesteśmy w tym sami. Daje nam Jezusa, który składa za nas ofiarę i włącza nas w nią, daje nam Maryję, która uczy wstawiennictwa za innych. To wszystko można realizować w małżeństwie, ponieważ wezwanie “Panie, ratuj braci!” odnosi się najpierw do własnej żony czy męża.

– Zajmujemy się misyjnym wymiarem Kościoła, zaangażowaniem w nim ludzi świeckich, i nie tylko w obszarze własnej rodziny, ale też wychodzeniem z ewangelizacją do innych – dodaje ks. Skiba. Służą temu takie tematy jak: świętość, Kościół, modlitwa, Matka Boża, Krzyż, wieczność. Nauczanie wieńczy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. – Małżonkowie potrzebują takich rekolekcji, żeby napełnić się duchowo oraz zobaczyć, że są inni, którzy przeżywają życie podobnie i wzajemnie się inspirować.

Jak ocenia s. Goretti, formacja małżonków procentuje w ich życiu rodzinnym, jak i w Kościele. Z biegiem lat stają coraz bardziej świadomi bycia jego członkami, angażują się we wspólnoty, rady duszpasterskie czy w diecezjalne wydarzenia takie jak synod.

Angelina i Rafał Korcz przyjechali z Lubonia z dziećmi Ritą i Michałem. – Tu są najpiękniejsze wakacje: jesteśmy w pełni z Bogiem, rodziną i innymi ludźmi – podsumowuje pani Angelina. Pan Rafał chwali sposób podejmowania na rekolekcjach palących i kontrowersyjnych kwestii dotyczących współczesnego Kościoła. – Podczas rozmów w grupach widać, jak żywy jest ten temat i jak ważna jest aktywna obecność nas, świeckich w Kościele.

Źródło: https://koszalin.gosc.pl/doc/8363737.Idzcie-jestescie-poslani?fbclid=IwAR2fYC3owzY0BqcLSafSQCwBsXoN79BWDmiW3fOtLDEj7_CQMA5_Hw2Bx7A