Oddani Bogu…
Osoby konsekrowane pragną w swoim życiu naśladować Jezusa Chrystusa, żyjąc ewangelicznymi radami: czystością, ubóstwem i posłuszeństwem.
Siostry zakonne, ojcowie i bracia, instytuty świeckie, dziewice, pustelnicy
i wdowy, mimo swojej kruchości, poszukują w dzisiejszym świecie oblicza Boga. Pragną swoim życiem pokazywać, że wierność jest możliwa dzięki miłości. Wreszcie przez swój sposób życia przypominają, że stać się błogosławionym to żyć na ziemi, mając świadomość że ojczyzną jest niebo.
Prosimy Was o modlitwę, byśmy były wierne temu do czego zaprosił nas Bóg.
por. bp Jacek Kiciński – słowo wygłoszone 29.01.2023 w Warszawie