Dzień modlitwy i postu w Kościele w intencji pokoju na Ukrainie

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaapelował, aby najbliższa środa,
26 stycznia, była w Kościele w Polsce dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie.

Apel Przewodniczącego Episkopatu został skierowany do wiernych Kościoła w Polsce w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, wyrażone podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 23 stycznia br.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy pieśnią “Duch pokoju dla Ukrainy”. Powstała ona w naszej wspólnocie
i znajduje się na płycie: ” Dziękujemy Ci Jezu…”. Utwór ten jest wołaniem o pokój dla Ukrainy, choć jego przesłanie jest uniwersalne. Powstał w roku 2014 i okazuje się wciąż aktualny. Autorka pieśni Izabela Pieczarska napisała:
“Kiedy słyszę, że brat zabija brata, rodzi się w moim sercu mocne wołanie o Ducha Świętego, aby przemieniał serca ludzi i usuwał główną przyczynę niepokoju: grzech. Świat nie może nam dać upragnionego pokoju. Pokój jest zawsze darem, który przynosi Zmartwychwstały Chrystus. Tylko ten dar jest prawdziwy i trwały (por.J 14,26-27).