Kochać Maryję jak Jezus, kochać Jezusa jak Maryja…