“Cud Kardynała Wyszyńskiego”

To tytuł książki – wywiadu z s. Nullą Garlińską, uczennicą Krzyża, cudownie uzdrowioną przez wstawiennictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzięki zarejestrowanej w książce rozmowie z s. Nullą oraz innymi siostrami i osobami związanymi z procesem beatyfikacyjnym można lepiej poznać naszą Wspólnotę, czyli Siostry Uczennice Krzyża.

Książkę można nabyć np. w wydawnictwie: https://edycja.pl/ksiazki/duchowosc-2771/cud-kardynala-wyszynskiego-1320010536.html