Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.

Życie Maryi było całe odpowiedzią na słowo Boże. To była modlitwa serca łagodnego i pokornego. Maryja uwielbiała Boga za wielkie rzeczy, które jej uczynił, dziękowała Bogu za wszystko, co od Niego otrzymała, a dziś wstawia się za nami, żebyśmy nie przestawali Boga szukać i odkrywać Jego wolę.

Litania do Niepokalanego Serca Maryi: https://adonai.pl/modlitwy/?id=30

Historia czci do Niepokalanego Serca Maryi: https://brewiarz.pl/czytelnia/nsnmp.php3