W Święto Narodzenia Maryi postulantki Anna i Adriana rozpoczęły drugi etap postulatu. Otrzymały widzialny znak przynależności do Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża – granatowe sukienki.

Życzymy im mocy Ducha Świętego, aby coraz odważniej mogły świadczyć o tym, że Bóg nas miłuje i każdą chwilą prosiły Ojca za tych, którym grozi utrata życia wiecznego.