Siostra Helena zaślubiona na wieki!

26 sierpnia 2021 r. Siostra Helena Foryś złożyła akt wieczystej profesji, w którym oddała Bogu Ojcu swoje życie w ofierze miłości za zbawienie zagubionych braci i sióstr oraz zobowiązała się do służby Kościołowi Świętemu przez formowanie apostołów świeckich.

Bogu niech będą dzięki!