Wprowadzenie do ADWENTU

Spod pióra i z serca s. Franciszki Niemier:

Jest w ciągu roku

Taka pora

OCZYSZCZENIA :

Usychania tego co stare

Odpadania tego co martwe

Jednak drzewo

Choć wiatrem targane

Trwa, przytwierdzone mocno do podłoża

I czerpie z niego nadal

Życiodajne soki.

Jest w ciągu życia

Taka pora

OCZYSZCZENIA :

Gdzie potrzeba się tylko zasłuchać

I wystawiać dłonie na AMEN

Jak Matka.