Wielki Czwartek

Bóg klęka przed człowiekiem. Zniża się do tego, co w nas odrażające, nieczyste, czego może sami się wstydzimy. Prostym gestem Jezus pokazuje piękno Bożego Miłosierdzia. Bóg Miłosierny pochyla się nad „brudnym” grzesznikiem, który potrzebuje oczyszczenia.

Wyobraź sobie dzisiaj, że Jezus podchodzi do Ciebie, klęka i umywa ci nogi…

„Miejcie w sobie dążenia Jezusa Chrystusa…

On, istniejąc w postaci Bożej, równy Bogu z natury, skoro dzieli Jego moc, wieczność i sam byt, wypełnił zadanie sługi, uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”. ( por. Flp 2,5-8).

Można by, uznać za mało ważne, że będąc Synem i równym Ojcu, służył Mu jako sługa. Lepiej nawet, służył swojemu słudze lepiej, niż jakikolwiek sługa. Ponieważ człowiek został stworzony, by służyć swojemu Stworzycielowi. Czy nie jest to sprawiedliwe, żeby służyć Temu, który cię ukształtował, bez którego byś nie istniał?

Ale człowiek powiedział do swojego Stworzyciela: „Nie będę służyć” (Jr 2,20).

W takim razie Ja ci będę usługiwał! – powiedział Stworzyciel do człowieka.

Usiądź za stołem; Ja będę usługiwał; umyję ci stopy.

 Wypocznij; wezmę na siebie twoje bolączki; poniosę twoje słabości…

Jeśli jesteś zmęczony lub obciążony, poniosę cię, ciebie i twój ciężar, abym pierwszy wypełnił moje prawo: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2)…

Jeśli jesteś głodny lub spragniony…, oto jestem gotów ofiarować się, byś mógł spożywać moje Ciało i pić moją Krew…

Jeśli zabierają cię w niewolę lub sprzedają, oto jestem…; wykup się za cenę, jaką ci za Mnie zapłacą; ja sam się daję jako cena…

Jeśli jesteś chory, jeśli obawiasz się śmierci, umrę za ciebie, żeby moja krew stała się lekarstwem życia…

Oto w jaki sposób zwyciężyła mądrość.

Bł. Gweryk z Igny

Pomyśl dzisiaj:

Jezus umył nogi swoim uczniom. Co to oznacza dla mnie? Jak na to odpowiem? Komu powinienem dzisiaj umyć nogi tzn. np. przebaczyć?

Otwórz się na moc Boga i Jego łaskę, której pragnie Ci udzielić.