“Wiara ZA zakrętem”

13-15 października 2023 zapraszamy kobiety i mężczyzn na rekolekcje do CZMOŃCA.

Kontakt i informacje: s. Ancilla 783 483 835