Uwielbiać Jezusa Chrystusa, naszego Pana! Zakończenie VII edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego

W tegorocznej edycji udział wzięli ludzie z różnych środowisk, różnego stanu (osoby świeckie, konsekrowane), w różnym wieku, z przeróżnym doświadczeniem muzycznym. Był to czas wzajemnego obdarowywania siebie…

15 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się na ostatnim spotkaniu, aby oficjalnie zakończyć VII edycję Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Rozpoczęliśmy oczywiście od rozśpiewania i od przygotowania śpiewów na Mszę Św. pod czujnym okiem Marty Sali. Po próbie, kiedy wszystkie pieśni były przygotowane, udaliśmy się do siostrzanego refektarza na kawę, herbatę i oczywiście na coś słodkiego. Był to czas wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i wzajemnego ubogacenia.

Następnym punktem naszego spotkania było omówienie wyników naszych testów podsumowujących wiadomości zdobyte na SLAM-ie w ciągu mijającego roku. Najważniejszym i centralnym wydarzeniem naszego ostatniego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i podczas której Słowo Boże wygłosił ks. Paweł Olewiński. Napełnieni miłością wypływającą z tego wielkiego daru, który Chrystus nam ofiarował na swoją pamiątkę udaliśmy się do sali na dole, aby zakończyć oficjalnie czas naszych wspólnych spotkań. Siostra Beata wraz z ks. Pawłem uroczyście wręczyli nam zaświadczenia ukończenia kursu liturgicznego animatora muzycznego. Po części oficjalnej, aby dopełnić radości wspólnotowego świętowania, udaliśmy się na agapę do zakonnego ogrodu sióstr.

Czas SLAM-u to wspaniałe dziesięć spotkań  raz w miesiącu, w domu zakonnym Sióstr Uczennic Krzyża przy ulicy Kościelnej w Szczecinie. W tegorocznej edycji udział wzięli ludzie z różnych środowisk, różnego stanu (osoby świeckie, konsekrowane), w różnym wieku, z przeróżnym doświadczeniem muzycznym. Był to czas wzajemnego obdarowywania siebie, gdzie każdy otrzymał coś dla ducha, umysłu i ciała.

Nasze spotkania zaczynaliśmy poranną  modlitwą w kaplicy, po której udawaliśmy się na rozśpiewanie i na wspólne przygotowanie śpiewów. Centralnym momentem każdego naszego zjazdu była Eucharystia, a po niej przepyszny wspólnotowy obiad przygotowany przez nasze kochane Siostry Uczennice Krzyża. Drogie Siostry, za każdy posiłek, za Waszą obecność i za każdy uśmiech – dziękujemy!

Każde z naszych spotkań było tematycznie  zróżnicowane. W zakres programu zajęć wchodziły między innymi: podstawy emisji głosu, zasad muzyki, dyrygowania, dokumenty Kościoła o muzyce liturgicznej, historia rozwoju muzyki sakralnej począwszy od średniowiecza aż do czasów współczesnych, wykład poświęcony łacinie – jako językowi Kościoła, wykład o kulcie maryjnym w liturgii i wiele innych. Za przekazaną wiedzę i mnogość informacji wszystkim wykładowcom – serdecznie dziękujemy!

SLAM był dla nas wszystkich darem – czasem błogosławieństwa. Był to moment spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Wiedza z zakresu liturgii i muzyki, którą zdobyliśmy, pozwala nam iść naprzód, aby poprzez świadome i piękne przygotowanie liturgii w jej wszystkich aspektach uwielbiać Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Niech słowami zakończenia będą słowa modlitwy psalmisty: „Póki mego życia, chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. Niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu” (Ps 104, 33-34).
Niech Bóg wszystkim błogosławi.

kl. Wiktor Ławnicki SDB