Sobota Biblijna z Maryją – J 19, 25-27

..”wziął do siebie”…
Pachnie tu Miłością. Słowa, które Jezus wypowiada do Maryi i Jana, kryją w sobie ogromną troskę o drugiego. Jakby mówił: “Zajmij się Nim, bo Go kocham” , “Zajmij się Nią, bo Ją kocham”.

To dzisiejsze Słowo może być pytaniem do mnie: z kim dziś stoję pod Krzyżem, z kim życiowo stoję ramię w ramię ? Kim mam się zająć, kogo wziąć do siebie, wpuścić do serca, przytulić – gestem, słowem, modlitwą ? Kogo podnieść na duchu, dać poczucie bezpieczeństwa, bliskości, zrozumienia, akceptacji …?
Papież Franciszek w “Evangelii Gaudium” pisze tak: “Każda osoba jest godna naszego poświęcenia… Każdy człowiek jest przedmiotem nieskończonej czułości Pana i zamieszkuje On w jego życiu. Jezus Chrystus przelał swoją cenną krew na krzyżu za tę osobę…Dlatego jeśli uda mi się pomóc żyć lepiej jednej osobie, to już wystarczy, aby uzasadnić dar mojego życia”…
Tak więc… daru bycia Darem pragnę.

#SlowosierzekloJ 19, 25-27…"wziął do siebie"… Pachnie tu Miłością. Słowa, które Jezus wypowiada do Maryi i Jana…

Opublikowany przez Przystań u Uczennic Krzyża Piątek, 1 maja 2020