W Wągrowcu, 35 lat temu pierwsze kandydatki do rodzącej się Wspólnoty, zebrane na wspólnej modlitwie, w nocy z 14 na 15 sierpnia 1982 roku powierzyły się Bogu, składając swoje życie w ofierze za Kościół święty, a w sposób szczególny za tych, którzy są daleko od Boga.  

Fakt ten rozpoczął historyczne istnienie Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, a  15 sierpnia został dopełniony aktem oddania się Maryi. 
Tej wyjątkowej dla nas nocy, my Siostry Uczennice Krzyża będziemy się modlić. Tak jak pierwsze nasze siostry zgromadzone razem z s. Christianą na modlitwie 35 lat temu, chcemy odmawiając różaniec modlić się za świat pogrążony w ciemnościach grzechu; za tych naszych braci i siostry, którzy żyją daleko od Boga, a także  prosić o pokój na świecie. 
Do tej modlitwy zapraszamy wszystkich, którzy usłyszą lub przeczytają to zaproszenie.     
Gdziekolwiek będziecie tej nocy, złączmy się we wspólnym wołaniu: „ Panie, ratuj braci!”. 

s. Rafaela Kubiak