Razem z Maryją nie pomylisz drogi…

Na początku Nowego Roku 2024 dobrze jest wszystko złożyć w Sercu Maryi, naszej Matki, szczególnie to, co trudne

i niepokoi. Ona o wszystko się zatroszczy i poprowadzi. Zaufajmy Jej czułej miłości do nas.