ODDAJ SWOJE ŻYCIE MARYI! Odsłona 1

Kilka słów o istocie oddania swojego życia Maryi

Jezus, umierając na krzyżu, dał nam Maryję za Matkę. Jeśli jesteś posłuszny słowu Jezusa, bierzesz Maryję do siebie i przyjmujesz Ją we wszystko, co uważasz za swoje.

Staje się Ona nieusuwalną częścią Twojego świata i życia, wszystkiego, co jest Ci bliskie, wszystkiego, co Cię kształtuje i zmienia, czemu podporządkowujesz swoje życie. Nie wyobrażasz sobie życia bez Maryi. Nawiązuje się między Nią a Tobą głęboka więź. Rozpoznajesz wtedy, że Jej największym pragnieniem jest to, by nas zjednoczyć z Chrystusem, swoim Synem, a największym pragnieniem Jezusa jest, byśmy przez Maryję, przychodzili do Niego.

Oddanie się Maryi pomaga pełnić wolę Bożą, czyli mądry i dobry plan, który Bóg ma wobec Ciebie. Jesteś przez Boga ukochany odwieczną miłością. Jezus, Syn Boga, przygotował Ci miejsce w niebie, którego nikt inny nie zajmie. Masz to miejsce zamieszkać i pomóc innym, by zdobyli swoje miejsce. Jak to zrobić? W każdej chwili wypełniać zamysł Boga i Jego pragnienia. Wydaje się to proste, ale spotyka się z oporem i trudem w konkretach życia (przez grzech, działanie złego ducha). Wielu świętych doradza w tej sytuacji całkowite osobiste oddanie się Maryi w niewolę miłości. Może zrobić to każdy, kto ma do Niej pełne zaufanie albo przynajmniej pragnie Jej całkowicie zaufać.

Droga oddania się Maryi jest prosta. Jeśli to, co czytasz, jest zbyt zawiłe, zrzuć winę na autora, a nie na Matkę Bożą i oddanie.

C.d.n.