Obumrzeć jak ziarno…

Jezus przez posługę Kościoła konfrontuje nas co roku w Święto św. Wawrzyńca ze słowem: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Pan pyta dziś swoich uczniów, czy miłość to dla nas dawanie drugiemu siebie, swojego czasu, swojej troski, uwagi, współczucia, stawianie go wyżej od siebie…