Nowi Uczniowie Krzyża w czmonieckiej Wspólnocie

W minioną niedzielę, podczas Eucharystii, dwa małżeństwa zostały włączone do Wspólnoty Uczniów Krzyża.

Świeccy Uczniowie Krzyża mają stać się apostołami Chrystusa w świecie, aby przez świadectwo własnego życia pociągać innych do przyjaźni z Jezusem.

Ich apostolstwo realizuje się przez modlitwę, ofiarę za tych, których życie wieczne jest zagrożone, rzetelne wykonywanie swoich zadań życiowych (małżeńskich, rodzicielskich, zawodowych) oraz przez zaangażowanie w konkretne działania apostolskie na terenie swojej parafii lub współpracę z Siostrami Uczennicami Krzyża w ich inicjatywach duszpasterskich. (więcej informacji: https://uczennicekrzyza.pl/uczniowie/#kimsa )

To dla nas wielka radość, że kolejne osoby pragną być uczniami Bożej miłości i wołać swoim życiem o odrodzenie miłości i zbawienie wszystkich ludzi.

Bogu niech będą dzięki! 😊