S. Filipa i s. Maria zapraszają na Zasłuchanie w Słowo dla kobiet w Wisełce.

Wprowadzenia – s. Sylwia Filipa Łowczynowska

Towarzyszenie kapłańskie – o. Tomasz Mika OP