DROGA ŚWIATŁA. STACJA I

JEZUS POWSTAJE Z MARTWYCH

„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Zabiją Go, ale On trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 17, 22-23).

Nie było żadnego świadka w momencie zmartwychwstania Jezusa. To tajemnica Ojca, Syna i Ducha. Wydarzenie w stylu Boga – bez rozgłosu. Wymiana miłości między Ojcem i Synem jest cicha, dyskretna, ale pełna żaru i pasji – to moc i działanie Ducha Świętego! Zmartwychwstanie zostało ‘nagłośnione’ dopiero przez tych, którym Jezus się objawił i którzy doświadczyli Jego mocy – miłości, która przebacza, odpuszcza winy, podnosi i daje nowe życie.

Zmartwychwstały Panie, prosimy Ciebie, żebyś w nas na stałe zamieszkał i działał Twoją miłością; wtedy będziemy naprawdę wiarygodnymi świadkami Twojego zmartwychwstania.