DROGA ŚWIATŁA. STACJA VI

ZMARTWYCHWSTAŁY PAN UKAZUJE SIĘ APOSTOŁOM

Jezus stanął pośrodku i rzekł do nich: <<Pokój wam!>>. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok” (J 20, 19-20).

Zmartwychwstanie Jezusa nie jest jakimś egzotycznym dodatkiem do naszej wiary, lecz jej najważniejszą prawdą. Św. Paweł wyraża to słowami: „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15,17). Jezus w drodze do Jerozolimy wielokrotnie mówił o swojej śmierci i za każdym razem dodawał, że zmartwychwstanie. Jednak zmartwychwstanie przerasta ludzki rozum, zarówno apostołów, jak i nasz. To tajemnica, która domaga się wiary. Być może najpiękniejszym jej wyznaniem są słowa świętego Niedowiarka – Tomasza: „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28).

Prosimy Cię, Chryste, o wiarę, o to, byśmy byli ludźmi błogosławionymi, szczęśliwymi, bo uwierzyliśmy Tobie.