DNI WSPÓLNOTY UCZNIÓW KRZYŻA 2022

Radość spotkania Uczniów i Uczennic Krzyża to bycie jedno w Jezusie i Jego miłości. A miłość chce być czynna, rozlewać się na świat, udzielać się całemu stworzeniu. W tej potrzebie realizuje się nasze pragnienie niesienia miłości Jezusa całemu światu.

Dziś zakończyliśmy nasze dwudniowe spotkanie, którego uwieńczeniem było przyjęcie do grona Uczniów Krzyża siedmiu nowych członków. Ufamy, że spotkamy się za rok!