Prowadząc działalność duszpasterską, nasza Wspólnota zauważyła potrzebę powstania domu, który byłby przyjaznym miejscem pomocy i wspierania rodzin. Temu dziełu, we współpracy ze świeckimi, poświęcamy się w Czmońcu już od 1998 roku.

Budowa domu rekolekcyjnego rozpoczęła się w 2008 roku i została podzielona na dwa etapy. W pierwszym powstało jedno, ukończone już skrzydło budynku, w którym aktualnie możemy przyjąć do 22 gości. W ramach naszej misji organizujemy spotkania dla małżeństw, rodzin, kobiet, mężczyzn, matek z córkami, ojców z córkami i synami, młodzieży, teściowych. Każde z tych spotkań cieszy się dużym zainteresowaniem i nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich zgłaszających się osób. W ciągu ostatnich 5 lat w formacji duchowej w naszym domu uczestniczyło ponad 10 000 osób: dzieci, młodzieży i rodzin.

W 2015 roku rozpoczęła się budowa pozostałej części domu. Po jej zakończeniu jednorazowo będziemy mogły przyjąć do 50 osób.

W roku 2020 udało nam się przykryć całość drugiego etapu dachem. Przed nami kolejne wyzwania takie jak: okna, instalacje, tynki i wiele innych.

Dom ten powstaje z ofiarności dobroczyńców. Dużą pomocą w pozyskiwaniu funduszy jest,  powstała przy naszej wspólnocie Fundacja Dom na Skale.

Budowę można wesprzeć na parę sposobów, np.:

1. Wpłata tradycyjna na konto: Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża Bank Pekao 66 1240 3813 1111 0010 6019 5105

Kwotę darowizny można odliczyć od podatku – Darowizny na cele kultu religijnego

2. Korzystając z możliwości przekazania 1% podatku, wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie zwiększa to obciążeń Darczyńcy. W zeznaniu podajemy nazwę Fundacja Dom na Skale oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000248232.

3. Można również skorzystać z usług podmiotów wspierających budowę. Z każdej zleconej pracy wykonawca przekaże określony datek na budowę domu – Serwis PETRAMGUTTA.

Zobacz postępy w budowie – Galeria