loading...
Zamknij wpis

Kim są?

Co to znaczy być UCZNIEM KRZYŻA?

Uczniami Krzyża są ludzie świeccy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, młodzi i starsi, żyjący w rodzinach lub samotnie. Łączy ich to samo pragnienie: stawać się uczniem Jezusa, uczniem Krzyża, uczniem Bożej miłości, realizując powołanie katolika świeckiego. Uczniowie Krzyża przeżywają formację we wspólnocie lub indywidualnie. W Polsce istnieją obecnie cztery wspólnoty (Zielona Góra, Wrocław, Szczecin, Czmoniec k. Poznania). Każdej z nich oraz indywidualnym Uczniom Krzyża, pochodzącym z różnych rejonów Polski, towarzyszą Siostry Uczennice Krzyża.

Być uczniem to oddawać życie z miłości za braci

To zrobił Jezus - głosił miłość Ojca, a ostatecznie z miłości oddał swoje życie, abyśmy my mieli życie wieczne. Być uczniem Krzyża to znaczy być uczniem takiej właśnie miłości.  W codzienności oznacza to żyć dla drugiego. Oddawać drugiemu swój czas, uwagę, współczucie. Postawić racje drugiego przed swoimi. Uznać to, że nie umiem tak kochać. Jeszcze nie umiem, ale uczę się. „Życie wzrasta i staje się dojrzałe w miarę jak ofiarujemy je za życie innych” (Papież Franciszek, Evangelii Gaudium 9). Za kogo ofiarować? Za tych, którzy są daleko od Boga. Ofiarować życie to znaczy oddać każdą chwilę życia i uderzenie serca, radość i cierpienie, pociechę i ciemność duszy, codzienną pracę i odpoczynek za tych, którzy są daleko od Boga. Uczniowie Krzyża codziennie wołają: Dziękujemy Ci, Jezu, za niepojętą miłość Twoją ku nam. Panie, ratuj braci! Męką swoją, nieustannym wstawiennictwem Maryi i naszą ofiarą – ratuj braci!

Być uczniem to pragnąć, aby wszyscy szczęśliwie wrócili do Domu Ojca

Jezus pragnie mieć nas w Domu Ojca na zawsze. Wracamy do Domu, bo naszą prawdziwą ojczyzną jest Niebo. Poza Bogiem nikt i nic nas nie nasyci na ziemi. Prosimy, aby być w domu Pana po wszystkie dni naszego życia. Czuwamy, to znaczy troszczymy się, żeby być stale w stanie łaski uświęcającej; o to modlimy się i w tej intencji ofiarowujemy się za innych. Nie chcemy być w Domu Ojca sami, ale przebywać w bliskości Boga i rodzinnej zażyłości ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami.

Być uczniem to wziąć Maryję do siebie

Żyć dla drugiego w postawie ofiarowania możliwe jest jedynie wtedy, kiedy powierzymy się Maryi. Wziąć Maryję do siebie – to znaczy wprowadzić Ją w to wszystko, z czego składa się nasze życie. Przyjmujemy Ją jako naszą Matkę jak umiłowany uczeń Jezusa (por. J 19,27). Uczeń Krzyża codziennie poświęca Maryi swoje ciało i duszę, modlitwy i prace, radości i cierpienia. Pozostawia Jej zupełną swobodę, aby posługiwała się nim dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jest Matką.

Być uczniem to być apostołem

Świeccy Uczniowie Krzyża stają się apostołami Chrystusa w świecie przez świadectwo własnego życia - tak pociągają innych do przyjaźni z Jezusem. To ich apostolstwo realizuje się przez modlitwę, ofiarę za tych, których życie wieczne jest zagrożone oraz rzetelne wykonywanie swoich zadań życiowych (małżeńskich, rodzicielskich, zawodowych). Głoszą również Ewangelię słowem przez zaangażowanie w konkretne działania apostolskie oraz współpracę z Siostrami Uczennicami Krzyża.


 • Wrocław

  23 marca 300


 • Misja

  Polecamy

  Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

  Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

  Telefon: +48 91 421 68 69