Wtorek Biblijny z J 6, 30-35

Bóg pokazuje, że chce być blisko. Dowodem na to jest Eucharystia, gdzie przemienia chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew, abyśmy mogli się z Nim zjednoczyć.

Słowo komunia w języku łacińskim oznacza „zjednoczenie”. To właśnie dzieje się, gdy przyjmujesz Jezusa. On przenika każdą komórkę Twojego ciała.
Pragniemy w życiu różnych rzeczy: pieniędzy, uznania, pochwały, szacunku, spokoju, miłości, zdrowia itd. Nie są to złe sprawy, ale czy równie mocno pragniemy zjednoczenia z Bogiem?
Zapytaj się o głód Boga? Jeśli go nie ma, to być może karmisz się czymś innym.
Nie można być bliżej Boga niż w czasie Eucharystii. W ostatnich dniach mieliśmy doświadczenie braku przyjmowania Jezusa podczas Eucharystii, ale jeśli teraz możesz Go przyjmować, nie rezygnuj z Niego na rzecz namiastek szczęścia, które proponuje świat.

https://www.facebook.com/przystanuuczennickrzyza/photos/a.1646572582224051/2564820647065902/?type=3&theater