loading...
Zamknij wpis

Wspólnota w Czmońcu

Odpowiedzialny: Grzegorz Maciorowski

Siostry towarzyszące: s. Redempcja Wojciekiewicz, s. Magdalena Mitał

O Wspólnocie Uczniów Krzyża w Czmońcu

Jesteśmy bardzo młodą wspólnotą, spotkamy się raz w w miesiącu w Czmońcu. 

Przez wiele lat uczestniczyliśmy w różnych formach apostolatu prowadzonego przez siostry, głównie w rekolekcjach dla rodzin. Tam spotykaliśmy świeckich Uczniów Krzyża z  już istniejących wspólnot w innych miejscach Polski. My także zapragnęliśmy bardziej poznać tę drogę, a jak się potem okazało pójść nią.

Siostry, wsłuchując się w nasze pragnienia, zaproponowały comiesięczną formację, byśmy mogli coraz bardziej poznawać charyzmat Uczennic i Uczniów Krzyża..

Po dwóch latach formacji większość z nas podjęła decyzję o wstąpieniu do wspólnoty świeckich Uczniów Krzyża. Dokonaliśmy tego aktu podczas Dni Wspólnoty w Szczecinie, w listopadzie 2015 r.

Droga Ucznia Krzyża to droga człowieka, który nieustannie uczy się miłować od Ukrzyżowanego i ofiarowuje całe swoje życie, "wszystkie radości i cierpienia" w intencji tych, którzy są daleko od Chrystusa. Czyni to zawierzając się Maryi jako pierwszej Uczennicy Krzyża, by w Jej dłoniach uczyć się oddawać całą codzienność Bogu.

Chcemy pogłębiać osobistą relację z Bogiem i stawać się apostołami Chrystusa w świecie. To nasze apostolstwo realizujemy przez modlitwę, ofiarę a także przez czyny apostolskie.

W naszej wspólnocie jest dużo rodzin z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi, ale są również osoby  uczestniczące w spotkaniach w pojedynkę lub w parach małżeńskich (rodzice dorosłych lub prawie dorosłych dzieci).
W czasie spotkań towarzyszą nam Siostry Uczennice Krzyża z Czmońca i z Poznania - jedne towarzyszą grupie dorosłych, inne grupie dzieci.

Na spotkania składa się czas modlitewnego trwania przed Jezusem, konferencja formacyjna, dzielenie i agapa. To dla dorosłych. Dzieci w tym samym czasie mają swoje zajęcia formacyjne i zabawy prowadzone przez siostry i animatorów świeckich.

Więcej informacji o naszej Wspólnocie i spotkaniach można uzyskać u Marcina (tel.: 533 888 532) lub u s. Stefanii (tel.: 691 193 226).
Zapraszamy!
 
http://www.cfr.org.pl/spotkania/uczniowie-krzyzaMisja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69