SIEDEM SŁÓW Z KRZYŻA: “Dokonało się”

Jezu, od początku powtarzałeś to swoim bliskim i uczniom, że przyszedłeś na świat, by wykonać dzieło Ojca: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło.

To była Twoja decyzja, nie było przymusu, ale wolna decyzja miłości: Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, by je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.
Dzieło, którego dokonałeś sprowadza na świat osąd, który jest wyzwoleniem od zła: Teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony przyciągnę wszystkich do siebie.

Jezu, pociągnij mnie do siebie!